Integritetspolicy

Vi på Så lever du längre värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

VILKA VI ÄR

Vår hemsideadress är https://saleverdulangre.se och drivs av Linn Asterby och Bertil Marklund.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Asterism AB (org.nr 559350-3880) (“Så lever du längre”, “vi” eller “oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Asterism AB
Stenkvistavägen 14, Bandhagen
E-mail: hej@saleverdulangre.se

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert eller när du hör av dig till oss via ett formulär, telefon eller email.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn
 • E-postadress


Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 

 • Så lever du längres hemsida, t.ex. när kontaktar oss via våra kontaktformulär;
 • När du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.
 • Från tredje parter i form av olika adressleverantörer.

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du hör av dig via vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. 

 

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att Så lever du längre ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Så lever du längre. 

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Så lever du längre ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Så lever du längre arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Max 12 månader, i vissa fall längre om du är kund hos oss eller det finns någon annan rättslig grund för det. 

 

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?
 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Så lever du längres behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Så lever du längres behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

COOKIES

Det finns två typer av cookies; permanenta cookie lagras som en fil på din dator eller mobiltelefon under en bestämd tid och en temporär ”session cookie” lagras tillfälligt under tiden en besökare är inne på en hemsida.

Så lever du längre använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker webbsidan. På webbsidan presenteras lösningar och fördjupad information, anpassade till varje besökare. För att det ska gå spåras besökarnas användande av webbplatsen. Det gör att vi (om du lämnar din e-postadress och ger ditt medgivande) senare kan skicka förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden av det besökaren varit intresserad av.

Det går självklart att använda webbsidan utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara. Inställningar för cookies ställer du in i din webbläsare.

 
TREDJEPARTSCOOKIES

Tredjepartscookies kommer från en tredje part och används på webbsidan.

GOOGLE ANALYTICS

För att spåra och analysera användarbeteende på webbsidan använder vi Google Analytics. Datan används för att bland annat se antal besökare, hur dessa hittat till sajten, samt för att förstå vilket innehåll som är populärt. Informationen inkluderar data som geografisk plats, vilken webbläsare som använts samt operativsystem.

Google använder cookies för att analysera trafiken till den här webbplatsen. Därför delar vi information om din användning av vår webbplats med Google.

Informationen lagras max 14 månader. Här kan du läsa Googles cookiepolicy i sin helhet.

FACEBOOK PIXEL

Facebooks pixel är en stycke kod som finns på webbsidans alla sidor. Koden identifierar anonyma besökare på webbsidan och matchar den datan som de kan identifiera om varje individ med den datan som finns på varje användare på Facebook.

Facebook avslöjar ingen personlig information om varje enskilda individ som samlat in via pixeln. Men Facebook ger Så lever du längre möjlighet att se vad besökarna har för generella intressen, demografiska status osv. Detta för att vi ska anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Vi delar också information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partner inom sociala medier, annonsering och analys.

Här kan du läsa Facebooks cookiepolicy i sin helhet.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Så lever du längres hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

KOMMENTARER

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

MEDIA

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER 

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.